Foto: Clement McKay, Malin Lignert IKON

Allhelgonahelg i Gamla Uppsala församling

Tänd ljus, gå på minnesgudstjänst, konsert, musikgudstjänst, mässa med små och stora, glögg och Allhelgonacafé i Kaplansgården.

Du och dina närstående som under det gångna året mist en nära anhörig hälsas särskilt välkomna till minnesgudstjänsten i Gamla Uppsala kyrka lördag 6 november kl. 18.00. Under minnesgudstjänsten läser vi upp namnen på de medlemmar i Gamla Uppsala församling som har avlidit under året. 

Du/ni kan också tända ljus, sitta ner en stund i kyrkan och delta i någon av de andra gudstjänsterna under allhelgona. 

Allhelgonahelgen i Gamla Uppsala församling

Gamla Uppsala kyrka:

Fredag 5 november
9 – 19 Öppen kyrka för stillhet och ljuständning
16-19 Glögg serveras utanför kyrkan

Lördag 6 november
9 – 18 Öppen kyrka för stillhet och ljuständning
12 – 17 Allhelgonacafé i Kaplansgården
18 Minnesgudstjänst. Namnen på de avlidna läses upp.
Niklas Westling, Pontus Leitz, Maria Pettersson, Jessica Sjöström m.fl

Söndag 7 november
9 – 12.30 Öppen kyrka för stillhet och ljuständning
15  Konsert, Pontus Leitz
17 Gamlismässa 

 

Lötenkyrkan:

Lördag 6 november
18 Musikgudstjänst i Allhelgonatid.

 

Tunabergskyrkan:

Fredag 5 november
13 – 15 Minnesgudstjänst på teckenspråk. 

Söndag 7 november
10 Mässa med små och stora – Med bön, sång, berättelser och ljuständning får vi minnas dom vi saknar, tacka för livet och hoppas på framtiden. Matilda Oldeberg, Pontus Leitz.