Meny

Aktuellt om hur Gottsunda församling hanterar situationen med Coronaviruset

Aktuell information för församlingarna i Uppsala med anledning av Coronaviruset finns här.

Gottsunda kyrka är öppen för ljuständning och delande

I Gottsunda församling innebär det för närvarande att Gottsunda kyrka är öppen ordinarie tider, liksom mötesplats Vardagsrummet - som ibland kommer vara synlig på kyrktorget vid klockstapeln. I kyrkan kan man tända ljus, skriva ner eller rita sina tankar, känslor och böner.

Gudstjänster i församlingen

Gud, vi ber om vishet, läkedom, mod och styrka. Var vår tillflykt när vanmakt drabbar oss

Gudstjänster firas på söndag 15 mars kl 11 i Gottsunda och kl 15 i Sunnersta. Särskild försiktighet kring nattvardens firande - man doppar brödet i vinet.

Stanna hemma om du känner någon form av symptom (hosta, halsont, snuva, feber m fl), oavsett om du rest till drabbade områden eller inte. Om du tillhör en riskgrupp (t.ex. äldre personer och personer med underliggande sjukdomar) bör du också stanna hemma.

Inställda körer, konserter och verksamheter som rör riskgrupper

Körer, samt gruppverksamhet med personer i riskgrupper, är inställda i Gottsunda och Sunnersta under mars månad. Konserter är inställda eller uppskjutna under samma tid.

Präster och diakoner är tillgängliga för samtal

Präster och diakoner i församlingen (och församlingarna i hela Uppsala) finns tillgängliga på e-post och telefon - se svenskakyrkan.se/gottsunda
Jourhavande präst nås på 112.