Foto: Illustration: Lars-Erik Elebjörk

Aftonsång och Evensong i Uppsala domkyrka

Domkyrkans goss- och flickkörer ger liv åt söndagarnas särskilda eftermiddagsgudstjänster vid tre tillfällen i vår.

Körklang och växelsång under domkyrkovalven

Här är vårens program för Aftonsång och Evensong i Uppsala domkyrka, söndagar kl 16.00. Gudstjänsterna bygger på sång och läsningar enligt en modell som funnits med sedan den första kyrkans tid. Vid samtliga tillfällen medverkar domkyrkans egna goss- och flickkörer samt Margareta Raab, dirigent, Anders Dillmar, organist, Sam Douhan, präst och Angela Hoffman, textläsning.

Aftonsång och Evensong firas med hänsyn till rådande smittskyddsrestriktioner.

Program

Söndag 6 februari 16:00
Evensong in English med Uppsala domkyrkas gosskör.

Söndag 13 februari 16:00
Aftonsång på svenska med Lilla gosskören.

Söndag 6 mars 16:00
Aftonsång på svenska med lilla flickkören och flickkören Maria.

Söndag 24 april 16:00
Aftonsång på svenska med Lilla flickkören.