Foto: Illustration: Lars-Erik Elebjörk

Aftonsång och Evensong sänds digitalt från domkyrkan under våren

Kyrkans goss- och flickkörer ger liv åt söndagarnas särskilda eftermiddagsgudstjänster. Se dem här under fem söndagar i vår med start 7 mars kl 16.00.

Körklang och växelsång under domkyrkovalven

Här är vårens program för Aftonsång och Evensong i Uppsala domkyrka, ett antal söndagar kl 16.00. Gudstjänsterna bygger på sång och läsningar enligt en modell som funnits med sedan den första kyrkans tid. Vid samtliga tillfällen medverkar domkyrkans egna goss- och flickkörer samt Margareta Raab, dirigent, Andrew Canning, organist, Sam Douhan, präst och Angela Hoffman, textläsning.
Varje tillfälle sänds live eller förinspelat via Svenska kyrkan Uppsalas YouTube-kanal men är under våren inte öppna för allmänheten.

Program

7 mars: Aftonsång på svenska
Lilla flickkören

21 mars: Choral Evensong in English
Uppsala domkyrkas gosskörs sopraner

11 april: Aftonsång på svenska
Lilla gosskören

18 april: Choral Evensong in English
Uppsala domkyrkas flickkör Maria

23 maj: Choral Evensong in English
Uppsala domkyrkas flickkör Anna