Foto: Tatenda Mapigoti Unsplash

Om Bulawayo vänförsamling

Gamla Uppsala församling har en vänförsamling i Zimbabwe som heter Bulawayo South Parish och som ligger i staden Bulawayo. Vänrelationen innebär att vi ber för varandra, besöker varandra och håller kontakt.

Vänrelationen innebär att vi ber för varandra, besöker varandra och håller kontakt. Det ingår inte i överenskommelsen att vi lämnar ekonomiska bidrag, men som vänner vill vi gärna stödja vår vänförsamling i Bulawayo i deras arbete för att förse församlingsdelarna med varsin kyrka. 

Det finns sedan lång tid tillbaka starka band mellan Svenska kyrkan och den Evangelisk Lutherska kyrkan i Zimbabwe (ELCZ). År 1998 beslöt Uppsala stift att starta vänförsamlingsarbete med ELCZ. Syftet var att stärka Uppsala stifts roll som en del av den världsvida kyrkan och Zimbabwe var ett naturligt val med tanke på den långa historia vi har tillsammans. Dessutom hade stiftets dåvarande biskop starka band med Zimbabwe. Stiftet har som målsättning att 10 svenska församlingar ska vara knutna till 10 församlingar i ELCZ. Eftersom det i Gamla Uppsala församling finns engagerade personer med egna erfarenheter av Zimbabwe togs initiativ till att vara vänförsamling. ELCZ valde då ut Bulawayo South Parish (BSP) till oss. BSP var då ett pastorat med åtta församlingar och en kyrka. Kyrkofullmäktige beslutade i maj 2007 att tillstyrka att vi upprättade en formell vänförsamlingsrelation med Bulawayo South Parish.

BSP ligger i Bulawayos utkant och områdena expanderar kraftigt. ELCZ beslöt därför att dela BSP i två delar. Fem församlingar inklusive kyrkan blev då Bulawayo East och tre församlingar utan kyrka, men med varsin tomt fick behålla namnet BSP och behålla vänrelationen till GU. De tre församlingarna i pastoratet är Emganwini, Nkulumane och Pumula South.

Gamla Uppsala församling bjöd in två gäster från vår vänförsamling Bulawayo South Parish i Zimbabwe att komma till vårt och ärkestiftets 850-årsjubileum 23-24 augusti 2014. Uppsala stift har i princip arrangerat resor för vänförsamlingarna vartannat år – dels till Zimbabwe och dels från Zimbabwe. Gamla Uppsala har sänt representanter och tagit emot representanter vid varje tillfälle. I Gamla Uppsala pågår just nu projektet Zimbabwe 2020 som samlar in pengar till en kommande resa. Ett eventuellt överskott går till kyrkbyggen i BSP. Arbetsgruppen för Zimbabwe 2020 ger ut informationsbrev och arrangerar insamlingsevent.

Önskar du få ta del av projektgruppens informationsbrev, kontakta evanoreborg@gmail.com