Nominera till församlingsråd

Den 17 oktober 2021 är det nomineringsmöten till församlingsråden i alla fem församlingar i Uppsala pastorat; Gamla Uppsala församling, Gottsunda församling, Helga Trefaldighets församling, Uppsala domkyrkoförsamling och Vaksala församling.

Du kan vara med och påverka genom att nominera kandidater till ditt församlingsråd! Mandatperioden är fyra år, 2022–2025.

som förtroendevald kan du påverka!

Som förtroendevald har du möjlighet att påverka församlingens gudstjänster och övriga verksamheter. Dessutom samråder församlingsrådet i en mängd viktiga frågor innan beslut fattas av kyrkorådet, fullmäktige eller av församlingsherden. Det gäller t ex församlingsinstruktionen som är det styrande dokumentet för de gemensamma lågsiktiga målen.

den som får nominera ska

  • ha fyllt 16 år då nomineringen görs.
  • vara medlem i Svenska kyrkan.
  • vara folkbokförd i den församling vars församlingsråd man nominerar till.

så här nominerar du

Här kan du ladda ner blanketten för nominering

Använd blanketten som finns att hämta på här på svenskakyrkan.se/uppsala/nominera eller på ditt församlingskansli. Det krävs en underskrift av den du nominerar så att vi vet att personen i fråga är villig att åta sig förtroendeuppdraget.

Lämna in blanketten till församlingens kansli/expedition i förväg eller vid nomineringsmötet.

om du lämnar blanketten i förväg

Lämnar du i förväg ska den vara din församlings kansli/expedition tillhanda senast torsdag 14 oktober 2021.

så här går nomineringen till

Efter nomineringsmötet den 17 oktober bestäms vilka som blir nominerade till församlingsrådet. Om du vill vara med och påverka utgången, kom och argumentera för din eller dina kandidater på mötet!

På nomineringsmötet utses också två personer som ska ingå i arbetsgruppen som lämnar förslag på vilka kandidater som ska utses av kyrkofullmäktige. I arbetsgruppen ingår även tre medlemmar ur församlingsrådet.

Slutligen utses församlingsråden av pastoratets kyrkofullmäktige vid sammanträdet den 29 november 2021.

vem kan bli nominerad?

För att kunna bli nominerad ska du:

  • ha fyllt 18 år senast den 29 november 2021, då kyrkofullmäktige slutligen utser församlingsråden
  • vara medlem i Svenska kyrkan
  • vara folkbokförd i någon av församlingarna i Uppsala pastorat (Du kan alltså bli nominerad till ett församlingsråd i en annan församling än den där du bor.)
  • vara döpt
  • inte vara anställd inom Uppsala pastorat

Du kan lämna blanketten i förväg senast torsdag 14 oktober 2021.

Inlämnas till din församlings kansli/expedition

församlingarnas nomineringsmöten

Information om församlingsrådet, möjlighet att föreslå kandidater.

GAMLA UPPSALA FÖRSAMLING

Nomineringsmöte i Gamla Uppsala kyrka
Söndag 17 oktober kl 15.00 (före mässan kl 17).


GOTTSUNDA FÖRSAMLING

Nomineringsmöte i Gottsunda kyrka
Söndag 17 oktober kl 13.00 (efter högmässan kl 11).


HELGA TREFALDIGHETS FÖRSAMLING

Nomineringsmöte i Helga Trefaldighets kyrka
Söndag 17 oktober kl 13.00 (efter högmässan kl 11).


UPPSALA DOMKYRKOFÖRSAMLING

Nomineringsmöte i Katedralkaféet
Söndag 17 oktober kl 12.45 (efter högmässan i domkyrkan kl 11).


VAKSALA FÖRSAMLING

Nomineringsmöte i Vaksala kyrka
Söndag 17 oktober kl 12.00 (efter högmässan i Vaksala kyrka kl 11).

Läs mer om församlingsrådens roll här