Foto: Patrik Lundin

Nattkyrkan - en plats för aktivitet och gemenskap

Mitt i nattbruset står Helga Trefaldighets kyrka öppen varannan fredag kl 18–22. En mötesplats för dig som vill träffa andra, ta en fika, lyssna på musik eller hitta någon att prata med. Nattkyrkan är öppen och till för alla som söker aktivitet och gemenskap.

Foto: Patrik Lundin

Nattkyrkan i Helga Trefaldighets kyrka

Nattkyrkan är en plats för alla som vill lyssna på musik, fika, delta i aktiviteter eller bara vara i gemenskap med andra. Kvällarna börjar oftast med en gemensam andakt och musikstund som sedan följs av fika och samtal. 

Med musikens, andaktens och de tända ljusen är tanken att Nattkyrkan ska vara en avslappnad och kravlös plats. Det viktigaste med Nattkyrkan är att alla som kommer ska få möjligheten till att prata med någon, fika tillsammans med andra eller bara få en stund i stillhet. 

Nu under våren håller kyrkan öppen varannan fredag (se datum) med start den 10 februari fram till den 19 maj mellan 18.00-22.00.   

Vårens tema är Frälsarkransen där vi pratar om en pärla per gång. 

Rastplats 19.00

Aftonbön 21.30 

Vårens datum: 10 februari, 24 februari, 10 mars, 24 mars, 7 april, 21 april, 5 maj och 19 maj. 

Välkommen!

Har du frågor eller vill anmäla dig som volontär kontakta Anna-Stina Nyström,  

Mejl: anna-stina.nystrom@svenskakyrkan.se
Telefon: 018-4303751

Foto: Patrik Lundin