Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Då kan du som är medlem och 16 år eller äldre rösta. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra. Här hittar du mer information.

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra?

Vart fjärde år är det kyrkoval och då har du som medlem möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras. 

  • Röstberättigad i kyrkovalet är den som fyllt 16 år (senast på valdagen), är medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige.
  • Nästan 5 miljoner personer har chansen att rösta i de tre valen: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.
  • Röstkortet ska ha kommit fram till folkbokföringsadressen senast den 1 september 2021.
  • Förtidsröstning kan ske i hela landet från den 6 september till och med valdagen, den 19 september

Information om kyrkovalet 2021

Var med och dela livet

Som medlemmar i Svenska kyrkan tar vi tillsammans ansvar för en värld där människovärde, kärlek och en hållbar livskvalitet får stå i fokus. I det arbetet är varje medlem viktig, inte minst du!

Om medlemskapet