En person som håller armbandet frälsarkransen i sina händer. I bakgrunden glimmar ljus i olika färger, likt armbandets pärlor.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Med tro på kärlekens kraft – Svenska kyrkan finns för dig

Mitt i den oro som den senaste tidens våldshändelser och skjutningar har fört med sig, vill vi påminna om att Svenska kyrkan i Uppsala finns här för dig; i sorg och glädje, i gemenskap och ensamhet. Oavsett om du känner dig trygg i en tro, trygg i att inte tro eller befinner dig någonstans däremellan så är du välkommen till kyrkan.

Tillsammans kan vi sprida ljus

Den senaste tidens händelser har gjort det så tydligt hur mycket vi tillsammans möter inom Svenska kyrkan Uppsala. Oron, rädslan, vreden och sorgen över våldet. Vi möter enskilda människor som har drabbats och upplever allmänhetens förfäran, både i och utanför vår stad.

Kyrkan finns för barn och unga och erbjuder en gemenskap fri från våld att växa upp i. Vi samverkar med andra goda krafter och bygger starka relationer som påverkar det samhälle vi lever i.

Porträttbild på domprost Matilda Helg
Matilda Helg, domprost. Foto: Patrik Lundin

Våra kyrkor är öppna och erbjuder en fristad för alla som söker gemenskap, tröst och hopp. Vi ber tillsammans, vi tänder ljus, erbjuder samtal och stöttar den som drabbats. Svenska kyrkan Uppsala tar ställning mot våldet genom att skapa en trygg plats där människor kan samlas och stödja varandra.

Här finner du mer information om hur Svenska kyrkan strävar efter att vara en positiv kraft i vår stads gemenskap, där vi tillsammans arbetar för fred och samhällets välbefinnande.

Med en förhoppning om att vi tillsammans kan sprida ljus i mörkret, ge hopp om framtiden och tro på kärlekens kraft.

Matilda Helg
Domprost

Ett diakonemblem, ett silverfärgat halsband som ser ut som en cirkel med en fredsduva i mitten.
Ett diakonemblem med en fredsduva. Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bön för oss alla som lever i en värld med våld och otrygghet 

Gud, du som vet allt och bär allt. 
Du som inte överger någon, inte ens den minsta fågel, 
var med oss och hjälp oss att vara dina händer och medhjälpare i världen. 

Ta hand om vår rädsla och vår oro. Ta hand om vårt hat.  
Gud, hjälp oss att verka för det goda och medmänskliga. 
Hjälp oss att se dig i alla människor och i hela världen. 

Vi ber om ditt beskydd. 
Vi ber om kraft i vår hjälplöshet. Vi ber om tröst i vår sorg.  
Vi ber om ditt förbarmande.  

Gud, kom med ditt ljus och din kärlek i vår mörka värld. 

AMEN 

Bön skriven av Johanna Wilhelmsson Gillgren och Kristina Holmberg, diakoner i Svenska kyrkan Uppsala

Här finns stöd

En vit blomma som badar i hoppfullt, gyllene ljussken.

Stöd och hjälp

I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd vid allt från sorg till relationsproblem. På den här sidan hittar du olika typer av stöd och kontaktuppgifter som du kan behöva.

Kyrkor i Uppsala

Här hittar du information om våra kyrkor i Uppsala, kontaktuppgifter till personalen och vad som händer i kyrkorna.

Ett tänt ljus.

Samtal och själavård

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal.

Vid din sida genom hela livet

Svenska kyrkan Uppsala

Du är alltid välkommen, oavsett tro eller tvivel. I glädje och sorg finns Svenska kyrkan för dig genom livet.

Kyrkor och verksamheter

Här hittar du information om mötesplatser och aktiviteter. Se vad som händer i din närmaste kyrka eller församling.

En illustration som föreställer siluetterna av alla kyrkor som ingår i Uppsala pastorat.