Foto: Lars-Erik Elebjörk

Förskolor vid Svenska kyrkan Uppsala

Här finns barnomsorg under hela dagen.

Svenska kyrkan i Uppsala driver fyra förskolor: Solrosen i Vindhemskyrkan (Luthagen), Vildrosen i Almtunakyrkan (Fålhagen), Kyrkklockan i Gottsunda och Prästgården i Vaksala. Läs mer om förskolorna på svenskakyrkan.se/uppsalaforskolor