Foto: Svenska kyrkan Uppsala

För barn 0-5 år och föräldrar

Dela en stund av livet med varandra.

Aktiviteter för småbarnsföräldrar

För hela familjen

funbo församlingshem

ÖPPET HUS - för barn tillsammans med vuxen

En öppen verksamhet för dig som har barn i förskoleålder eller yngre.
Ingen anmälan behövs, du kommer när du har lust och tid.
Vi leker, pysslar, sjunger och fikar.

Verksamheten är pausad och vi hänvisar till svenskakyrkan.se/danmarkfunbo där vi skriver så fort det startar igen.

e-post: atef.kaskorkis@svenskakyrkan.se

 

sävja kyrka

Musiklek

Musikgrupper för barn, 2-5 mån, 6-9 mån, 9-15 mån, 16-24 mån och 2-3 år, tillsammans med förälder.

Verksamheten är pausad och vi hänvisar till svenskakyrkan.se/danmarkfunbo där vi skriver så fort det startar igen.
Ansvarig: Annika Ekberg, tel 418 10 13  e-post: annika.ekberg@svenskakyrkan.se

Öppet hus - för barn tillsammans med vuxen

En öppen verksamhet för dig som har barn i förskoleålder eller yngre.
Ingen anmälan behövs, du kommer när du har lust och tid.
Vi leker, pysslar, sjunger och fikar.

Verksamheten är pausad och vi hänvisar till svenskakyrkan.se/danmarkfunbo där vi skriver så fort det startar igen.

Ansvarig: Annika Ekberg, tel. 418 10 13
e-post: annika.ekberg@svenskakyrkan.se och
Charlotta Persson Suorra, tel. 418 10 14 (mob), 0707-57 27 13 (sms)
e-post: charlotta.persson.suorra@svenskakyrkan.se