Foto: Svenska kyrkan Uppsala

För barn 0-5 år och föräldrar

Dela en stund av livet med varandra.

Aktiviteter för småbarnsföräldrar

Gottsunda kyrkas Barnlokaler

Musiklek för barn 0–5 år med förälder

Tisdagar kl 15.00 i Gottsunda kyrkas barnlokaler. Sångstunden är ca 30 minuter, därefter lek och fika.
Kontakt: Peter Melin, 018-430 38 21

almtunakyrkan

Babymassage för barn 0-6 månader

Måndagar kl 10.00–12.00 i Almtunakyrkan.
Start 14 februari. Obs anmälan.
Information och anmälan: Birgitta Almlöf Karlsson, 070-792 10 22

För hela familjen

funbo församlingshem

ÖPPET HUS - för barn tillsammans med vuxen

En öppen verksamhet för dig som har barn i förskoleålder eller yngre.
Ingen anmälan behövs, du kommer när du har lust och tid.
Vi leker, pysslar, sjunger och fikar.

 

Måndagar 09:00 - 11:30
Sångstund kl. 10:00
Fredagar 09:00 - 11:30

Ansvarig: Atef Kaskorkis, tel. 418 10 12 (mob), 0703-89 92 20 (sms)
e-post: atef.kaskorkis@svenskakyrkan.se

 

sävja kyrka

Musiklek

Musikgrupper för barn, 2-5 mån, 6-9 mån, 9-15 mån, 16-24 mån och 2-3 år, tillsammans med förälder.

Föranmälan.
Ansvarig: Annika Ekberg, tel 418 10 13  e-post: annika.ekberg@svenskakyrkan.se

Öppet hus - för barn tillsammans med vuxen

En öppen verksamhet för dig som har barn i förskoleålder eller yngre.
Ingen anmälan behövs, du kommer när du har lust och tid.
Vi leker, pysslar, sjunger och fikar.

 

Fredagar 09:00 – 11:30

Ansvarig: Annika Ekberg, tel. 418 10 13
e-post: annika.ekberg@svenskakyrkan.se och
Charlotta Persson Suorra, tel. 418 10 14 (mob), 0707-57 27 13 (sms)
e-post: charlotta.persson.suorra@svenskakyrkan.se