Svenska kyrkan Uppsala

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Uppsala Besöksadress: S:t Eriks torg 7, 75310 Uppsala Postadress: BOX 897, 75108 UPPSALA Telefon: +46(18)4303500 E-post till Svenska kyrkan Uppsala

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Uppsala domkyrkas byggnadshistoria

Uppsala domkyrka började byggas omkring 1270. Invigningen ägde rum 1435 men tornen byggdes senare. Flera större renoveringar har förändrat kyrkobyggnaden.


Uppsala domkyrka började byggas för snart 750 år sedan, omkring 1270. Erik den heliges reliker, kyrkans stora klenod, flyttades hit från den förra domkyrkan i Gamla Uppsala redan 1273.

År 1435 kunde den nya domkyrkan invigas. Brist på pengar, kallt klimat, pestutbrott under 1300-talet bidrog till att byggarbetet tog lång tid.

Domkyrkan uppfördes i tegel som tillverkades nära byggarbetsplatsen. Pelarna längst fram i kyrkan är däremot av kalksten från Gotland. Först byggdes den östra delen av kyrkan med stora kapell runt omkring högkoret. På många ställen fick väggar, tak och valvribbor målningar.

Domkyrkans mittskepp sett från väster.
Domkyrkans mittskepp. Bild: Anders Damberg / Geobild

Långhuset, den västra delen av kyrkan där bänkarna står, byggdes senare under 1300-talet och i början av 1400-talet. Tornen byggdes flera årtionden efter invigningen.

Sedd ovanifrån är domkyrkan byggd som ett kors med mittskepp, sidoskepp och tvärskepp. Som de flesta andra kyrkor har domkyrkan ingång i väster och högkor i öster. Innan den västra portalen blev färdig på 1430-talet användes södra porten som huvudingång.

Flera bränder har drabbat domkyrkan. Störst skada orsakade den stora stadsbranden 1702. Restaureringen efter branden var inte färdig förrän vid 1700-talets mitt. I och med den fick Uppsala domkyrka ett delvis nytt utseende. Det präglades av att Sverige lämnat den romersk-katolska kyrkan på 1500-talet och av stilmodets växlingar: väggarna var nu vitkalkade, fönstren hade vanligt glas istället för glasmålningar. De nya tornen var väsentligt lägre.

Uppsala domkyrkas exteriör efter restaureringen 1885-93.

I slutet av 1800-talet ändrades renoveringsidealen. Arkitekterna strävade efter att ge tillbaka äldre byggnader sin ursprungliga stil. 1885–93 renoverades Uppsala domkyrka i nygotisk stil under ledning av arkitekt Helgo Zettervall. Det var då domkyrkan fick sina nuvarande väggmålningar, fönsterglas och höga spetsiga tornspiror. Uppsala domkyrka är idag lika hög som den är lång: 118,7 meter.

1971–76 pågick ännu en stor renovering där konstruktioner förbättrades och väggar och fönster rengjordes. Fem kapell fick moderna väggtextilier för att förstärka kapellens roll som gudstjänstrum.

Sedan 2010 pågår en mindre spektakulär renovering: brandskyddet har förstärkts med nytt sprinklersystem och byte av el-, vatten- och värmeledningar. Fönsterkonservering påbörjades 2012 och det görs även förbättringar av belysning och ljudförstärkning.