Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Beslut och kungörelser

Här hittar du Uppsala pastorats officiella anslagstavla för beslut och kungörelser. Här anslås protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkoråd och valnämnd.

Uppsala pastorats officiella anslagstavla

Här hittar du kallelse till kyrkofullmäktiges sammanträden, anslag om justerade protokoll och andra kungörelser.