Projektkör

Inför vissa högtider och speciella tillfällen erbjuder vi projektkör som övar några gånger och sedan framträder. Passar dig som har svårt att få in ditt körsjungande i din regelbundna veckoplanering.

Vid första Advent och Palmsöndag erbjuder vi körsångare att vara med och sjunga i Tottarps kyrka.

Det kan också bli projektkörer som tar sig an en viss musikalisk genre eller för en viss åldersgrupp. Håll utkik efter våra spännande projekt!