Kollekt kyndelsmässodagen 7/2

Kyrkosångsförbundet i Lunds stift

Söndagens stiftskollekt går till kyrkosångsförbundet i Lunds stift

Så här skriver Robert Bennesh, ordförande i kyrkosångsförbundet i Lunds stift samt domkyrkoorganist i Lunds domkyrka:

”Kyrkosångsförbundet i Lunds stift är ett delförbund inom Sveriges Kyrkosångsförbund och har som uppgift att stödja, uppmärksamma och inspirera de sångare som engagerar sig i den mångfacetterade körverksamhet som bedrivs över hela vårt stift. Detta gör vi genom att arrangera fortbildningsdagar både för körledare och sångare, samt ett antal årliga sammankomster där medlemskörer får mötas kring gemensamma musikaliska projekt. Vi genomför exempelvis årligen en barnkördag, gosskördag och en konsert i samband med vårt årsmöte. Den största av våra sammankomster är stiftshögtiden som årligen firas söndagen före domssöndagen. Vid dessa tillfällen framförs ofta större sammanhållna musikaliska verk för kör och orkester då en av våra ambitioner är att alla sångare i stiftet ska få möjlighet att samverka med professionella musiker även om man lokalt inte har resurser till detta. Vi vill också främja skapandet av ny kyrkomusik och tillåta både barn och vuxna att vara med om processer som leder fram mot ett uruppförande. Därför satsar vi just nu på flera beställningsverk.

Stort tack för ditt stöd i arbetet med att uppmuntra och stödja sången i våra kyrkor, och främja den kyrkomusikaliska utvecklingen i Lunds stift.”

 

Du kan swisha ditt bidrag till 123 291 92 80, eller med hjälp av QR-koden ovan.