Kollekt Annandag påsk

Act Svenska kyrkan

Rikskollekten den 5 april går till Act Svenska kyrkan.

Så här skriver Erik Lysén, chef för Act:

”På annandagen kommer Jesus tillbaka till lärjungarna. Jesus övervinner döden och lovar att gå vid vår sida oavsett vad som händer. Styrkan vi får från löftet om att ljuset alltid övervinner mörkret är det som bär oss och leder oss till handling, till exempel i en pandemi. Coronapandemin har tvingat miljontals människor in i fattigdom. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och organisationer i de delar av världen där pandemin slagit sönder människors liv och samhällen. Behoven är enorma!

Egypten har drabbats hårt av covid-19. Pandemin bedöms ha bidragit till att nästan hälften av befolkningen nu lever under fattigdomsgränsen. Act Svenska kyrkans lokala samarbetspartner finns i ett 30-tal egyptiska byar och samhällen. Där får lokala ledare handledning i krishantering och hur de kan ge stöd till  familjer som drabbats av arbetslöshet och plötslig fattigdom. De har också getts kunskap om hur smittspridning kan stoppas och fått hjälp att förmedla viktig information i sina närområden. De har även tagit del av utbildningar om det ökade våldet i hemmen och hur det kan förebyggas och hanteras.

Genom de nätverk som Act Svenska kyrkan redan har på plats runtom i världen blir stödet effektivt och leder till en långsiktig förändring för människor i utsatthet. Tack för att du, genom din kollektgåva, är en del i det arbetet. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Tillsammans kan vi göra skillnad!”

Du kan swisha ditt bidrag till 123 291 92 80, eller med hjälp av QR-koden nedan.

Tack för din gåva!