Klimatet i fokus!

Söndagen den 16 oktober: Klimatet i fokus - MOD, KREATIVITET OCH GEMENSKAP!

11.00 En mässa med hela skapelsen - temamässa med Kyrkokören

Fika

12.30 (ca) Omsorg om livet, framtiden och barnen - hur kan mitt klimatengagemang se ut utifrån min kontext och mina superkrafter? Workshop med Axel Carlberg, doktor i etik.