Två tända gravljus och en grankrans på en grav.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Inbjudan att dela sorgen

Vi vill bjuda in dig som under det senaste året mist en nära anhörig, till en Leva-vidaregrupp.

Sorg rymmer många känslor. Vi kan aldrig vara helt förberedda när en anhörig avlider. Även om man haft tid att förbereda sig under en sjukdomstid upplevs det många gånger som om döden kommit alltför tidigt.

Många tycker att det underlättar om man tillåter sig att samtala om sin sorg och om hur man klarar att leva vidare. För dem som förlorat en anhörig inbjuder församlingen till Leva-vidaregrupp. Där träffas människor som har den gemensamma erfarenheten, att de nyligen förlorat en anhörig. Vi får prata om hur det är att leva med sorgen och saknaden. Varje människas sorg är unik, men det brukar ändå kännas bra att få dela tankar och erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation.

Varmt välkommen till sex träffar under slutet av 2022 och början av 2023. Vi kontaktar anmälda deltagare efter allhelgonahelgen med datum för start. Första träffen blir på kvällstid i församlingsgården, Stationsstigen 14 i Hjärup. Kvällen avslutas senast klockan 20.00. 

Visar det sig att alla deltagare är lediga under dagtid, ses vi de återstående 5 gångerna på dagtid. 

För ytterligare information och anmälan:

Carina Innings, diakoniassistent. Tfn. 070-606 77 18

Tanja Kamensky, präst. Tfn 0705-61 73 13