Dop

Dop

Undersåkers och Kalls församlingar vill genom dopet peka på, att det största vi kan bli är Guds barn och att vi alltid får vara det genom den nådeshandling som sker i dopet. Vi önskar och hoppas, att den döpte i livets olika skeden, i glädje och sorg ska uppleva en trygghet i att vara Guds barn och då också växa som Jesu lärjunge.

Alla får döpas – åldern spelar ingen roll

Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn – både små barn och ungdomar – är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion.

Om barnet är tolv år eller äldre, måste barnet själv vilja bli döpt.

Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan

Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot. Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan.

Välkommen att boka dop hos oss! Ring expeditionen 0647- 160 90 eller maila oss din förfrågan, så kan vi ringa upp.

are.pastorat@svenskakyrkan.se

 

 

Kyrkotillhörighet

Om ni väljer att vänta med dopet kan ni ändå anmäla till pastorsexpeditionen att ert barn ska tillhöra Svenska kyrkan. Anmälan kan ske skriftligt eller per telefon. Församlingen lämnar sedan en skriftlig bekräftelse på att ert barn kyrkobokförts. Om dop ej har skett vid 18-års ålder kommer församlingen att återkomma med en ny dopinbjudan till dem som tillhör Svenska kyrkan, men även då finns möjlighet att vänta med dopet.

Dopet handlar om tillhörighet, att höra till Gud och kyrkans gemenskap. Från och med 1996 blir ingen längre automatiskt medlem i Svenska kyrkan när man föds. I och med dopet kommer ert barn att tillhöra Svenska kyrkan.

Dopklänning och lokal

I samband med dopet går det att låna lokal av församlingen för att eventuellt samlas till fest. Vid dop i någon av församlingens kyrkor finns det dopklänning att låna. (Lån av dopklänning beställs i samband med bokning av dopet.)

Fadder, gudfar, gudmor

Fadder, gudfar, gudmor är den som vid sidan av föräldrarna följer barnet med sitt intresse, sina förböner och sitt stöd. Fadder, gudfar, gudmor ska vara döpt.

Dopsamtal

När du bokat tid för dop tar dopprästen kontakt för ett samtal om hur dopet kan gå till och vad det betyder. Här kan du ställa alla dina frågor och önskemål inför dopet. Prästen är ansvarig för dopgudstjänstens innehåll men föräldrarna får gärna komma med önskemål t ex i fråga om val av psalmer, sånger och dikter.

Vanligast är att dopet hålls i en av våra kyrkor, men det kan också äga rum på andra platser och även utomhus eller hemma.

Förslag på psalmer ur den svenska psalmboken:

21 Måne och sol
41 Vem är det som kommer på  vägen?
210 Jag lyfter ögat mot himmelen
248 Tryggare kan ingen vara
380 Fader, du som livet tänder
383 Med vår glädje över livets under
384 Ett liv ur dina händer
385 I Jesu Kristi namn vi ber
386 Upp ur vilda, djupa vatten
606 Det gungar så fint när han bär dig mitt barn
607 Jag är hos dig, min Gud
744 Barn och stjärnor
745 Dansa med änglarna
774 Som när ett barn kommer hem
791 Du vet väl om att du är värdefull

Välkommen till dop hos oss!

För bokning av dop:

Ring pastorsexpeditionen: 0647-160 90

eller maila oss din förfrågan:

 

are.pastorat@svenskakyrkan.se