Foto: Kristina Strand Larsson

Vuosikokous/Årsmöte 28.3 klo 17

Vuosikokous Zoomissa, Årsmöte i Zoom:

https://zoom.us/j/96681747828?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09

Puhelinohjeet
Soita numeroon: 0850 539 728
Odota, että vastannut henkilö on puhunut loppuun.
Näppäile seuraavat numerot: 966 8174 7828 ja #.
Odota, että henkilö puhuu ja tämän jälkeen paina #.
Odota, että henkilö puhuu ja tämän jälkeen paina 1 ja #.
Olet nyt kokouksessa!

________________________________________________________________________

Uumajan suomenkielinen seurakuntatyö /Finskspråkigt församlingsarbete i Umeå                

Vuosikokous / Årsmöte 2021

 28. maaliskuuta sunnuntaijumalanpalveluksen klo. 16.00 jälkeen Zoomissa / 0328 direkt efter söndagsgudtjänsten kl.16.00 i Zoom

 Esityslista / Dagordning 

§ 1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande 

§ 2. Kokousvirkailijoiden valinta puheenjohtaja ja sihteeri / Val av

       mötets presidium ordförande och sekreterare 

§ 3. Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa / Val av 2

       protokolljusterare och rösträknare 

§ 4. Työjärjärjestyksen hyväksyminen / Fastställande av dagordning

§ 5. Kokouskutsu, laillisuus / Kallelse till mötet, lagenlighet 

§ 6. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 / Verksamhetsberättelse och  bokslut 2020 

§ 7.  Säästötilien tarkastus ja tilintarkastajan lausunto /

        Sparkonton och revisionsberättelse 

§ 8. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen /

       Godkännande av bokslut och ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 9.  Toimintasuunnitelma kevät 2021 / Verksamhetsplanering våren

        2021 

§ 10. Muut asiat / Övriga ärenden     

§ 11. Kokouksen päätös / Mötet avslutas