Vill du vara valförrättare?

Till kyrkovalet den 19 september söker vi dig som vill arbeta i vallokal. Uppdraget är arvoderat.

Uppgiften som valförrättare kan vara att släppa fram de röstande till valsedlar och valskärmar, dela ut valkuvert eller pricka av röstande i röstlängden. När vallokalen stängt kl 20 är du också med och räknar rösterna.

Innan du formellt kan utses till valförrättare får du genomgå en digital utbildning. Uppdraget är arvoderat.

För att anmäla intresse eller om du har frågor, maila umea.pastorat@svenskakyrkan.se  

Läs mer om kyrkovalet