Tröstekvällar

Förlust och sorg i samtal med en aktuell författare, tre söndagar kl 18.00 i Ålidhemskyrkan. Hämta din biljett på Akademibokhandeln Åkerbloms.

Anna Takanen

25 oktober

Sörjen som blev – om liv, tro och konst

Anna Takanen, skådespelare, regissör och författare i samtal med Lars Segerstedt, präst och bildkonstnär.

 

Lars Björklund

1 november

Det som ger hoppet liv

Lars Björklund, präst och författare i samtal med Åsa Bergius, studentpedagog.

 

Kent Wisti & Susanne Dahl

8 november 

Vem såg mig då – om tröst och vanmakt

Kent Wisti, präst, bildkonstnär och författare och Susanne Dahl, studentpräst i samtal med Ingrid Holmström Pavval, församlingsherde.

 

Utställning

25 oktober–8 november

Bilder och texter ur boken Vem såg mig då visas i Ålidhemskyrkan.

Läs mer om ”Vem såg mig då”