Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Styrdokument

Verksamhet

Verksamhetsplan 2019 

Bidrag till internationell diakoni och mission 

Doppastoral

Diakonalt arbete bland utsatta EU-migranter, asylsökande och ensamkommande flyktingbarn

Församlingsinstruktion

Kris- och beredskapsplan

Medlemsvårdande kommunikation

Skriftliga rutiner för gravsättning

Vision och policy för hållbarhetsarbetet

Övergripande mål för miljödiplomering

personal

Friskvårdspolicy

Minskad arbetstid för äldre medarbetare

Policy avseende alkohol, droger och spel

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering

Policy för kompetensförsörjning

Riktlinjer och regler för resor

Riktlinjer för representation

ekonomi

Inköpspolicy

Placeringspolicy

kommunikation

Inomkyrklig kommunikationsstrategi 

Kommunikationsplattform

Kommunikationsstrategi

Mediepolicy

Policydokument för Spira

förtroendemannaorganisation

Kyrkorådets arbetsordning

Kyrkofullmäktiges arbetsordning

Kyrkorådets delegationsordning

Kyrkogårdsutskottets instruktioner

Valnämndens arbetsordning

Arvodesreglemente

Revisionsreglemente