Styrdokument

Verksamhet

Verksamhetsplan 2019 

Bidrag till internationell diakoni och mission 

Doppastoral

Diakonalt arbete bland utsatta EU-migranter, asylsökande och ensamkommande flyktingbarn

Församlingsinstruktion

Kris- och beredskapsplan

Medlemsvårdande kommunikation

Skriftliga rutiner för gravsättning

Vision och policy för hållbarhetsarbetet

Övergripande mål för miljödiplomering

personal

Friskvårdspolicy

Minskad arbetstid för äldre medarbetare

Policy avseende alkohol, droger och spel

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering

Policy för kompetensförsörjning

Riktlinjer och regler för resor

Riktlinjer för representation

ekonomi

Inköpspolicy

Placeringspolicy

kommunikation

Inomkyrklig kommunikationsstrategi 

Kommunikationsplattform

Kommunikationsstrategi

Mediepolicy

Policydokument för Spira

förtroendemannaorganisation

Kyrkorådets arbetsordning

Kyrkofullmäktiges arbetsordning

Kyrkorådets delegationsordning

Kyrkogårdsutskottets instruktioner

Valnämndens arbetsordning

Arvodesreglemente

Revisionsreglemente