Söndax i Ersbodakyrkan

En del av gudstjänsten kl 11. Några söndagar per termin. Barnens egen samling, mitt under gudstjänsten. Tillsammans med en ledare upptäcker vi söndagens tema. Verksamheten har paus hösten 2020.

Vi använder oss av Bibel för barn, bilder, berättande, samtal, kreativitet.
Förälder är välkommen att följa med!

Efteråt serveras kyrkfika, 20kr/person.

För mer information, kontakta:

Therese Hamrén

Therese Hamrén

Svenska kyrkan i Umeå

Församlingspedagog, Ersbodakyrkan