Söndag 9 oktober - Tacksägelsedagen

Denna söndag får vi fira andakt med Umeå landsförsamling i Backens prästgård med Gun-Marie Spett Lindgren. Vi får även lyssna till Vilken härlig dag och Tack Herre när Miranda, Frida, Gry och Lea från kören Strössel sjunger och Mikael Hjeltman spelar piano. Pedagog Tissla de Vos hjälper också till. Sjung gärna med!

Tacksägelsedagen

Temat på tacksägelsedagen är lovsång. Bibeltexterna handlar om tacksamhet och sång över livet och det Gud ger. En utbredd tradition är att på denna dag föra frukter och annat till kyrkan som man ibland delar ut i församlingen alternativt säljer eller auktionerar ut till förmån för behövande.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 15, vers 29-31

Jesus gick därifrån utmed Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satte han sig ner.Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och lade ner dem framför honom. Han botade dem,
och folket häpnade: stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud.