Söndag 7 augusti - Åttonde söndagen efter trefaldighet

Välkommen att fira sommarandakt med Jonas Nording i Lilla kapellet i Sävar. Musik av Simon Reineholm, kantor som spelar Psalm 752, Över berg och dal. Glad sommar önskar vi på Svenska kyrkan.

Trefaldighetstiden

De olika söndagarnas tema i kyrkoåret lyfter fram händelser i Jesu liv. Händelserna kretsar kring julen och påsken, som var och en har en förberedelsetid och en efterfirningstid. Söndagarna efter trettondedag jul avslutar julen och Kristi himmelsfärd och pingsten är påsktidens slutpunkt. Utöver detta finns övriga helgdagar som bland annat lyfter fram helgon, martyrer och apostlar.

Söndagens tema är Andlig klarsyn