Söndag 6 november – Söndagen efter alla helgons dag

Denna söndag får vi fira söndagsandakt i Backens kyrka med Ingemar Gran, diakon i Umeå landsförsamling och på piano och sång Maria Axéll. Vi får lyssna till Så här tror jag blommornas skapare gör och Psalm 172, De skall gå till den heliga staden. Temat för söndagen är Vårt evighetshopp.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 6, vers 37-40

Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig.

Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen.
Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.”