Söndag 5 mars - Andra söndagen i fastan

Välkommen att fira andakt i Kyrkhörnan på Tomtebo från i fjol med Terese Hedman som predikar och Jenny Lundström som spelar för oss och läser text. Sjung gärna med i psalm 214, Lär mig att bedja av hjärtat.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 14, vers 3-9

Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över hans huvud.

Några blev förargade och sade till varandra: ”Vilket slöseri med balsam.
För den oljan hade man ju kunnat få mer än trehundra denarer att ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne.

Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och dem kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid.

Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”