Söndag 12 juni - Heliga trefaldighets dag eller Missionsdagen

Välkommen att fira sommarandakt i Mariakyrkan med kyrkoherde Lena Fagéus. Musiken ni hör kommer från Lunchkonserten ”Ett hemligt tecken” under Umeå Kulturfest 2022. Richard Öberg spelar flygel och Kristen Jansen Brodin flöjt.

Helig trefaldighets dag kallas också missionsdagen. Så som lärjungarna sändes ut att leva så har vi också ett uppdrag att leva i världen och delta i Guds arbete för en helad värld.

Trefaldighetstiden
De olika söndagarnas tema i kyrkoåret lyfter fram händelser i Jesu liv. Händelserna kretsar kring julen och påsken, som var och en har en förberedelsetid och en efterfirningstid. Söndagarna efter trettondedag jul avslutar julen och Kristi himmelsfärd och pingsten är påsktidens slutpunkt. Utöver detta finns övriga helgdagar som bland annat lyfter fram helgon, martyrer och apostlar.

Temat för söndagen är: Den heliga Anden