Söndag 31 juli - Kristi förklarings dag

Välkommen att fira sommarandakt med Ingrid Hammarberg i Backens kyrka. Musik av Maria Axéll, piano och Adam Schedin, fiol. De spelar bland annat Polska av Tor Aulin. Glad sommar önskar Svenska kyrkan.

Kristi förklarings dag är en Kristusdag, till minne av lärjungarnas besök på Förklaringsberget och Kristi förklaring.


Trefaldighetstiden

De olika söndagarnas tema i kyrkoåret lyfter fram händelser i Jesu liv. Händelserna kretsar kring julen och påsken, som var och en har en förberedelsetid och en efterfirningstid. Söndagarna efter trettondedag jul avslutar julen och Kristi himmelsfärd och pingsten är påsktidens slutpunkt. Utöver detta finns övriga helgdagar som bland annat lyfter fram helgon, martyrer och apostlar.

Söndagens tema är Jesus förhärligad