Söndag 30 oktober - Tjugonde söndagen efter trefaldighet

Denna söndag får vi fira söndagsandakt i ett höstigt Stöcke, söder om Umeå med Joel Hultdin, präst i Umeå stadsförsamling. Vi får även lyssna till psalm 791, Du vet väl om att du är värdefull, med Joel och Nathalie Forssell Hultdin på piano.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 11, vers 1-7

En man som hette Lasaros låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. (Det var Maria som smorde Herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår, och Lasaros som låg sjuk var hennes bror.)
Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga: ”Herre, din vän är sjuk.”

När Jesus hörde det sade han: ”Den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den.”
Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lasaros.

När han nu hörde att Lasaros var sjuk stannade han först kvar två dagar där han befann sig, men sedan sade han till lärjungarna: ”Låt oss gå tillbaka till Judeen.”