Söndag 29 januari - Fjärde söndagen efter trettondedagen

Denna söndag får vi fira andakt i med Maria Häggström Pettersson, präst i Tegs församling. Maria börjar andakten med låten "Don't ever let nobody drag your spirit down". Det är en blues/gospellåt som som talar om att inte låta hoppet försvinna och att lära gott av Gud och av varandra. Hoppet är en kraftfull sak, så låt Gud ge hopp!

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 14, vers 22-33

Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket.

Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna, eftersom det var motvind.

Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sade: ”Lugn, det är jag. Var inte rädda.” Petrus svarade: ”Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet.” Han sade: ”Kom!” och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: ”Herre, hjälp mig!” Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. ”Du trossvage”, sade han. ”Varför tvivlade du?” De steg i båten, och vinden lade sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sade: ”Du måste vara Guds son.”