Söndag 27 november – Första söndagen i advent

Varje år är ett nådens år, det är aldrig försent! Det säger prästen Ingrid Hammarberg i söndagsandakten som denna vecka sänds från Bygdeå kyrka. Men vi börjar med att lyssna till Andreas Öbergs improvisation över psalmen Bereden väg för Herran medan det första adventsljuset tänds. Missa inte heller unga sångerskan Lovina Mattsson som avslutar andakten med att sjunga psalmen 609, Advent är mörker och kyla. Sjung gärna med tillsammans med henne.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 21, vers 1-9

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem.

Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: 'Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.'

Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem.
De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp.
Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen.

Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: 'Hosianna' Davids son! 'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.' Hosianna i höjden!