Söndag 26 februari - Första söndagen i fastan

Välkommen att fira andakt i Paviljongen vid Backens prästgård nära Backens kyrka. Sanna Bergamark, präst i Umeå landsförsamling predikar för oss och ungdomar från mellanstadiekören Choklad sjunger för oss. Andakten handlar prövningar och utmaningar, men vi ska komma ihåg att just idag lever vi. Känns livet öken går det att hitta kraft i guds stöd genom att tänka på att vi aldrig är ensamma.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 1, vers 12-13

Anden drev honom ut i öknen,
och han var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.