Söndag 25 september - Femtonde söndagen efter trefaldighet

Denna söndag får vi fira söndagsandakt i Tavelsjö kyrka med diakon Anders Karlsson som pratar om att ta en paus och låta sig känna frid i sin stressiga vardag som många idag har. Vi får även lyssna till psalm 391, Blott en dag framförd av Josefin Hansdotter Nyström. Sjung gärna med.

EVANGELIUM
Matteusevangeliet kapitel 11, vers 28-30

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.
Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”