Söndag 25 juli - Åttonde söndagen efter trefaldighet

Denna söndag har Umeå landsförsamling spelat in sin andakt i Paviljongen intill Backens prästgård. Gun-Marie Spett Lindgren predikar och Maria Axéll spelar och sjunger psalm 721, Trädet och grenen.

EVANGELIUM
Matteusevangeliet kapitel 7, vers 15-21

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar.

På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar?

Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt.
Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt.
Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden.

På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.
Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.