Söndag 24 juli - Sjätte söndagen efter trefaldighet

Välkommen att fira sommarandakt med Siv Olsson i Holmsunds kyrka. Monica Selander, musiker i församlingen, spelar piano och sjunger Allt levandes grund och är gjord av Ingmar Johansson. Trevlig sommar önskar vi på Svenska kyrkan.

Sjätte söndagen efter trefaldighet
2022-07-24

Trefaldighetstiden

De olika söndagarnas tema i kyrkoåret lyfter fram händelser i Jesu liv. Händelserna kretsar kring julen och påsken, som var och en har en förberedelsetid och en efterfirningstid. Söndagarna efter trettondedag jul avslutar julen och Kristi himmelsfärd och pingsten är påsktidens slutpunkt. Utöver detta finns övriga helgdagar som bland annat lyfter fram helgon, martyrer och apostlar.

Söndagens tema är Efterföljelse