Söndag 22 januari - Tredje söndagen efter trettondedagen

Söndag 22 januari - Tredje söndagen efter trettondedagen Denna söndag får vi fira andakt i med Mattias Hjalmarsson, präst i Tegs församling. Han pratar om söndagens tema som är att Jesus skapar tro och om att hitta en tillit när livet gungar. För musiken står Richard Öberg på piano som spelar Erik Saties Gymnopédie och tillsammans med Ulrika Stenlund framför de psalm 249, Blott en dag för oss. Sjung gärna med om du har en psalmbok i närheten.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 4, vers 46-54


Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum.
När han fick höra att Jesus hade lämnat Judeen och var i Galileen, sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son, som låg för döden.

Jesus sade till honom: ”Om ni inte får se tecken och under, så tror ni inte.”
Ämbetsmannen sade: ”Herre, kom innan mitt barn dör.”
Jesus svarade: ”Gå hem, din son lever.” Mannen trodde på vad Jesus sade och gick.

När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare, som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre, och de svarade: ”I går vid sjunde timmen lämnade febern honom.”
Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sade till honom: ”Din son lever”, och han kom till tro liksom alla i hans hus.

Detta var det andra tecknet, och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judeen till Galileen.