Söndag 21 augusti - Tionde söndagen efter trefaldighet

Välkommen att fira sommarandakt med Mattias Hjalmarsson precis nedanför Baggböle herrgård vid Ääven i Umeå. Musik hör vi som spelas av Theo Kostet. Glad sommar önskar vi på Svenska kyrkan.

Trefaldighetstiden

De olika söndagarnas tema i kyrkoåret lyfter fram händelser i Jesu liv. Händelserna kretsar kring julen och påsken, som var och en har en förberedelsetid och en efterfirningstid. Söndagarna efter trettondedag jul avslutar julen och Kristi himmelsfärd och pingsten är påsktidens slutpunkt. Utöver detta finns övriga helgdagar som bland annat lyfter fram helgon, martyrer och apostlar.

Söndagens tema är Nådens gåvor