Söndag 20 november – Domssöndagen

Denna söndag får vi fira söndagsandakt i Carlskyrkan med Mats Bohman, präst och tillsammans med Elsa Rydin på piano sjunger de psalm 285, Det finns djup i Herrens godhet och en gammal gospellåt, Soon and very soon skriven av Andrae Crouch. Temat för söndagen är Kristi återkomst.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 5, vers 22-30

Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen,
för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.

Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.

Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv.

Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv,
och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen.
Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst

och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.

Av mig själv kan jag inte göra något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.