Söndag 19 mars - Midfastosöndagen

Det är Midfastosöndag och temat för kyrkoårets texter är Livets bröd. Då passar det bra att vi får följa med och fira andakt i Nordmalings församlingsgård. Där bakas det bullar och Elisabet Jonsson pratar om hur Jesus delar livets vardag med oss. Men först hör vi barnen Arvid Eriksson och Ally Höglander sjunga den härliga sången Gud är du hemma? skriven av Malena Furehill. Vid pianot sitter Hanna Sjöstedt.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 6, vers 48-59

Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog.
Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.”

Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck.

Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.
Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig.

Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet.”
Detta sade han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum.