Söndag 17 januari - Andra söndagen efter trettondagen

Välkommen att fira gudstjänst i Carlskyrkan. Predikan av Mats Bohman. Textläsning och bön av Sara Sandström och Matilde Burström. Musik av Anette Olsson och Elsa Rydin och sång av medarbetare i Carlskyrkan.

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkans julinsamling Bryt en tradition.

För sjuttonhundra år sedan blev en ung flicka bortlovad i äktenskap till en äldre man. När hon vägrade utsattes hon för grovt våld, hot och kränkningar innan hon till slut mördades. Hon blev tjugo år gammal. Hennes namn var Lucia. 

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar fortfarande drömmar och slår sönder liv. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Ge en gåva via Swish 9001223Bankgiro 900-1223 eller Plusgiro 90 01 22-3

Läs mer om julinsamlingen här >

Välkomna till gudstjänst i Carlskyrkan. I dag är det trettondedags jul och temat är Livets källa.

Vi får lyssna till, och sjunga med om vi vill till Så glad att jag får leva, Du visar mig vägen till liv, Psalm 236 Guds källa och Psalm 15 Halleluja sjung om Jesus.

Musik av Anette Olsson och Elsa Rydin och sång av medarbetare i Carlskyrkan.

Dagens Evangelium är hämtad från Johannesevangeliet kapitel 2, vers 1-11

På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där.
Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet.
Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.”
Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.”
Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.”

Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de.

Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom — men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet —
ropade han på brudgummen och sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.”

Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.