Söndag 19 februari - Fastlagssöndagen

Välkommen att fira andakt i Lilla kapellet i Mariakyrkan med församlingspedagog Christer Rosenqvist och ungdomar från församlingen. Andakten handlar om Kärlekens väg. Om elden som en symbol för kärleken. Som brinner i oss och för oss. Som mäktiga vatten inte kan släcka. Vi får även höra en Taizésång som på svenska översätts till: ”Du som är livets källa, du är kärlek, du är en eld. Kom Guds heliga ande, kom Guds heliga ande”. Text finns i videon så sjung gärna med om du kan.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 10, vers 32-45

De var nu på väg upp mot Jerusalem, och Jesus gick först. De var fyllda av bävan, och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom:
”Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som skall göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom, och efter tre dagar skall han uppstå.”

Jakob och Johannes, Sebedaios söner, gick fram till honom och sade: ”Mästare, vi vill be dig om en sak.” — ”Vad vill ni att jag skall göra för er?” frågade han.
De svarade: ”Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andre till vänster.” Jesus sade: ”Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?” De svarade: ”Ja, det kan vi.” Jesus sade: ”Den bägare som jag dricker skall ni få dricka, och det dop som jag döps med skall ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill.”

När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes.
Jesus kallade till sig dem och sade: ”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”