Söndag 18 september - Fjortonde söndagen efter trefaldighet

Denna söndag får vi fira söndagsandakt i Tegs kyrka med Emmeli Andersson och hennes barn där vi bland annat får höra Emmeli prata om att vi alla är mer lika än olika. Som en non stop med olika färger på utsidan, men samma innehåll på insidan. Vi får även lyssna till orgelmusik under andakten som spelas av organist Anders Winterstam.

EVANGELIUM
Lukasevangeliet kapitel 22, vers 24-27

Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste.
Då sade han till dem: ”Kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare.

Men med er är det annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren.

Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare.