Söndag 18 december – Fjärde söndagen i advent

Fjärde advent får vi fira andakt med Sven-Bertil Grahn, präst i Ålidhems församling. Sven-Bertil pratar om längtan. Det kanske kan vara efter julklappar eller lugnet som infinner sig efter julstöket. Vi har alla olika längtan i våra liv. Vi får även höra psalm 605, Gud bor i ett ljus. Om du har en psalmbok får du gärna sjunga med!

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 1, vers 39-45

Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet.
När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig.

Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig?
När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd.
Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.”