Söndag 19 juni - Första söndagen efter trefaldighet

Denna söndag firar vi andakt i ett somrigt Umeå i Församlingsgården, öst på stan. Monica Lundgren predikar och Sara Sandström läser bön för oss. Tillsammans sjunger och spelar de psalm 217 Gud, för dig är allting klart. Sjung gärna med om du har en psalmbok i närheten.

Trefaldighetstiden
De olika söndagarnas tema i kyrkoåret lyfter fram händelser i Jesu liv. Händelserna kretsar kring julen och påsken, som var och en har en förberedelsetid och en efterfirningstid. Söndagarna efter trettondedag jul avslutar julen och Kristi himmelsfärd och pingsten är påsktidens slutpunkt. Utöver detta finns övriga helgdagar som bland annat lyfter fram helgon, martyrer och apostlar.

Söndagens tema är Vårt dop.