Söndag 17 juli - Apostladagen

Välkommen att fira sommarandakt med Elisabet Renström i Mariakyrkan. Organist är Björn Malmehed. Glad sommar från oss på Svenska kyrkan.

Apostladagen

Apostladagen firas till minne av apostlarna Petrus och Paulus som båda avrättades i Rom för sin kristna tros skull. Sedan äldsta kristna tid har kyrkans kristna församlingar firat deras minnesdag. Petrus symbol är nyckeln. Kristus sa till Petrus: "Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket". Paulus symbol är svärdet. I Efesierbrevet uppmanar aposteln läsarna att använda "Andens svärd, som är Guds ord". Paulus blev avrättad med svärd.

Söndagens tema är Sänd mig