Söndag 16 oktober - Artonde söndagen efter trefaldighet

Denna söndag får vi fira andakt i ungdomslokalen i Umeå stads församlingsgård tillsammans med Centralen. Alice Sirfalk håller i andakten och Ture Miderfjäll spelar gitarr och ungdomarna på centralen sjunger för oss, Göm mig i dina vingar skriven av Erik Tilling och I ditt ansiktes ljus skriven av Mattias Martinson. Sjung gärna med!

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 10, vers 17-27

När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: ”Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?”
Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud.

Du kan budorden: 'Du skall inte dräpa', 'Du skall inte begå äktenskapsbrott', 'Du skall inte stjäla', 'Du skall inte vittna falskt', 'Du skall inte ta ifrån någon det som är hans', 'Visa aktning för din far och din mor'.

”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.”
Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.”
Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.
Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!”

Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike!
Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”

De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli räddad?”
Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”