Söndag 15 maj - Femte söndagen i påsktiden

Välkommen att fira dagens andakt som är teckenspråkig och tolkas till talad svenska. Vi befinner oss på Umeå stadsförsamlings församlingsgård, öst på stan.

Lina Gullbrand predikar tillsammans med Carina Sehlström. Vi får även lyssna till kören Sångfåglarna som sjunger psalm 21 Måne och sol för oss. Sjung gärna med om du har en psalmbok nära till hands. Körledare är Malin Björkman Hietala och musiker Jonas Östlund.

Temat för söndagen är: Att växa i tro.