Söndag 15 januari - Andra söndagen efter trettondedagen

Denna söndag får vi fira andakt i Tavelsjö kyrka med Maja Svedmark, präst i Tavelsjö församling. Diakon Anders Karlsson läser text och vi hör församlingsassistent Josefin Hansdotter Nyström sjunga Psalm 881, Med öppna tillitsfulla händer för oss. Sjung gärna med om du har en psalmbok i närheten.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 5, vers 31-36

Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt.
Men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt.

Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen.
Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli räddade.

Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus.

Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig.