Söndag 15 augusti - Elfte söndagen efter trefaldighet

Under sommaren håller församlingarna i Svenska kyrkan i Umeå i egna inspelade sommarandakter och gudstjänster. Denna söndag har Ålidhems församling spelat in sin andakt vid Älven. Susanne Dahl predikar, Veronica Janunger sjunger och Jonas Strandgård spelar gitarr.

EVANGELIUM
Lukasevangeliet kapitel 18, vers 9-14

Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse:

”Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare.
Farisén ställde sig och bad för sig själv: ’Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där.
Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.’

Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: ’Gud, var nådig mot mig syndare.’

Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”